Naše poslání

Vaši zákazníci jsou měřítkem veškeré činnosti. Spotřebitelé tím co nakupují rozhodují. Oddělují zrno od plev, staví backaldrin před zkoušku. To určuje jednání a směry činnosti backaldrinu. My Vám chceme poskytnout nejlepší výrobky a servis, aby Vy jste mohli svým zákazníkům nabídnout taktéž vysoce kvalitní pekařské výrobky za rozumné ceny – a to je i náš úkol.

Začíná to již prvním krokem vývoje produktů. Všechny kreace – ať už přípravky na pšeničné pečivo, chléb nebo na nové značkové pečivo – to vše je důsledně testováno. Co backaldrin nepřesvědčí, to se ani nedostane ven. Inovační výrobky požadují vybrané a vysoce kvalitní suroviny. Právě při vývoji nového výrobku je cílený výběr a přísná zkouška surovin rozhodující. Suroviny jsou pečlivě analyzovány a testovány. Teprve až splní všechna kritéria, jsou výrobky schváleny a nabídnuty Vám.

Aby vysoká kvalita produktů zůstávala nezměněná, vybudoval si backaldrin dlouhodobé partnerství s dodavateli. Přísné jakostní a bezpečnostní kontroly a rovněž dodržování hygienických předpisů, to jsou nejvyšší principy v celém procesu výroby. Dle těchto zásad probíhá nový vývoj postupně od laboratorních prototypů přes zkušební provoz na malých dávkách až po velké pekařské zkoušky.

backaldrin Österreich GmbH je certifikován v systému IFS Verzi 6. Bio – sortiment od backaldrin odpovídá nařízení EU 2092/91. Dodržování předpisů bylo průběžně zkoušeno a potvrzeno od Austria Bio Garantie .

Společnost backaldrin s.r.o. je držitelem certifikátů:


Bližší informace si vyžádejte na adrese backaldrin@backaldrin.cz .