Výroba stránok

BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o.
Galvaniho 12
801 04 Bratislava

Tel.: +421 650 440 022-23
email: backaldrin@backaldrin.sk

IČO: 31365949
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 6415/B, zo dňa 13. 1.1994
IČ DPH: SK2020302174

backaldrin International The Kornspitz Company GmbH
Kornspitzstraße 1
A-4481 Asten

Tel.: +43 7224 8821 341
Fax: +43 7224 8821 343
email: international@backaldrin.com

IČO: 232614f
Obchodný register: Landesgericht Steyr
DIČ: ATU 56768359

Právny dodatok