Právny dodatok

© backaldrin International The Kornspitz Company GmbH. Všetky práva vyhradené. Obsah týchto webových stránok rovnako ako Layout a forma sú chránené autorskými právami. Na použitie akéhokoľvek obsahu – i čiastočného – je potrebný predchádzajúci písomný súhlas backaldrin International The Kornspitz Company GmbH.

Neschválené použitie môže viesť k poškodeniu značiek a autorských práv a iných ochranných práv rovnako ako aj ďalších ustanovení zákona. Užívateľom je zakázané, webové stránky a ich obsah akýmkoľvek spôsobom ďalej používať, ak tým poškodzujú značky alebo autorské práva rovnako ako iné práva.

Táto webová stránka bola pripravená s čo možno najväčšou dôkladnosťou. Obsah je neustále obnovovaný a preskúšaný. Avšak za úplnosť, správnosť a aktuálnosť nepreberá backaldrin žiadnu zodpovednosť. To platí aj pre webové stránky, na ktoré je prostredníctvom hyperlinku odkázané, a tiež pre tie stránky, ktoré sú prevádzkované treťou osobou.

Ochrana údajov

Pri používaní služieb týchto webových stránok budete eventuálne požiadaný o poskytnutie údajov. Oznámenie údajov je dobrovoľné a vy týmto povoľujete backaldrin International The Kornspitz Company GmbH uloženie a použitie údajov v zmysle zákona o ochrane údajov. Údaje sú dôverne spracované a nie sú predávané tretej osobe.