Podnikanie Myšlienka. Značka. Úspech.

Myšlienka. Značka. Úspech. To je motto firmy backaldrin. Ako firma dodávajúca suroviny pekárom od pekárov pracuje backaldrin denne na ideálnych produktoch a receptoch. Len tie najlepšie sa dostanú do pekární na celom svete. Mnohé majú predpoklady byť úspešnou značkou akou je napríklad Kornspitz alebo PURPUR. Všetky majú rovnaký cieľ – spokojných zákazníkov.

Rodinný podnik, založený roku 1964, vyrába viac ako 700 produktov na výrobu chleba a pečiva, jemného pečiva a cukrárskych výrobkov. backaldrin je vedúcou firmou na trhu v Rakúsku, je zastúpený celosvetovo v 100 krajinách a v 16 štátoch má svoje vlastné dcérske spoločnosti. Špecialista na pekárenské prípravky investuje prozreteľne do budúcnosti, zamestnáva viac ako 870 zamestnancov a tendencie sú neustále rastúce. S firmou backaldrin je Vám svet pečenia otvorený.